دسته بندی ها

پربازدید ترین

 راهنمای استفاده از دستور cat

1- دستور cat در حالت کلی محتوای فایل را نمایش میدهد: $ cat filename ۲- همچنان میتوان از روش زیر...

 تولد لینوکس

اولین رویارویی با Unix در پاییز سال 1988 لینوس برای تحصیل در علوم کامپیوتر وارد دانشگاه هلسینکی...

 انواع نسخه های لینوکس

انواع توزیع ها و انتخاب یک توزیع یا Distribution از لینوکس   نسخه های متعدد و متفاوتی از لینوکس...

 

 راهنمای استفاده از دستور کات (cut)

۱- به طور مثال میخواهیم یوزر نیم های فایل passwd را در خروجی نمایش دهیم و باید اطمینان حاصل کنیم...