راهنمای استفاده از دستور cat

1- دستور cat در حالت کلی محتوای فایل را نمایش میدهد:

$ cat filename

۲- همچنان میتوان از روش زیر برای نمایش فایل استفاده کرد:

$ cat > filename

۳- برای کپی کردن تو فایل در فایل سوم از دستور زیر استفاده میشود: 

$ cat sample1.txt sample2.txt > sample3.txt

$ cat sample3.txt

This is my first sample text file

This is my second sample text file

۳- برای نمایش فایل به همراه تعداد خطوط آن از دستور زیر استفاده میکنیم:

$ cat -n file1.txt

1  This is my new file in Linux.

2  The cat command is very useful.

 

3  Thanks

  • 1 کاربر این را مفید یافتند
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

Related Articles

پیدا کردن فایل های بزرگتر از 50 مگابایت با استفاده از دستور find

۱- پیدا کردن دایرکتوری  هایی با بزرگی ۵۰ مگابایت : find . -type d -size +50M ۲- پیدا کردن...

راهنمای استفاده از دستور کات (cut)

۱- به طور مثال میخواهیم یوزر نیم های فایل passwd را در خروجی نمایش دهیم و باید اطمینان حاصل کنیم...